Jules Sermonstraat 17
1700 Sint-Pieters-Leeuw

02/377.18.90
info@stantonius.be

Welkom bij
WZC Sint-Antonius

Woon- en ZorgCentrum Sint-Antonius v.z.w

Uw zorg, is onze opdracht !!!

Verzorging

123

WZCSA

123

Activiteiten

Uitgebreid gamma aan activteiten door ergotherapeuten en animatieteam.

Woon- en ZorgCentrum SINT-ANTONIUS v.z.w

staat voor een kwalitatief hoogstaande zorgverlening en

biedt een aangename leefomgeving op ieders maat …

Over WZC Sint-Antonius

about-01

Zowel ouderen met een zekere mate van zelfstandigheid als volledig zorgafhankelijke personen kunnen gebruik maken onze dienstverlening. Een specifieke afdeling voor dementerenden (Dienst Bijzondere Aandacht) zorgt ook voor de opvang, begeleiding en huisvesting van deze kwetsbare bewonersgroep.

We vinden het niet alleen belangrijk dat de resident zich thuis voelt in de nieuwe woonomgeving, maar zijn ook overtuigd van de noodzaak tot begeleiding en opvang van de familieleden van onze bewoners.

about-02

We besteden extra aandacht aan een sfeervol woon- en leefklimaat, er is een ruim activiteitenaanbod waaraan iedereen vrijblijvend kan deelnemen en we proberen ook de resident maximaal in contact het houden met zijn leefwereld van voor zijn verblijf in onze instelling.

De stap zetten naar een woon– en zorgcentrum is niet van zelfsprekend. Daarom willen we zowel de toekomstige bewoners als hun familieleden vooraf maximaal informeren over onze aanpak en mogelijkheden.
Niet alles is zichtbaar op de web-site, maar toch proberen we je een eerste beeld te schetsen dat we graag vervolledigen met een persoonlijk onderhoud en bezoek aan onze instelling.

Historiek

1859 - 1865

1859: Sint-Pieters-Leeuw telt ca. 4000 inwoners Pastoor Rombouts verzamelde bij de bevolking voldoende fondsen en bouwt een klooster. Hij gaat op zoek naar religieuzen bij bestaande congregaties.
Twee voormalige religieuzen van de zusters van Champion nemen hun intrek in het nieuwe klooster en zullen bijna onmiddellijk met onderwijs beginnen.

1862: Het aartsbisdom erkent de nieuwe congregatie in Sint-Pieters-Leeuw nadat E.H. Rombouts de eigendom overdraagt aan de overste van de congregatie. In de toenmalige statuten is reeds sprake van “ziekendienst” en onderwijs

1865: 12 religieuzen wonen in het klooster en staan in voor de 188 kinderen die “recht hadden op kosteloos onderwijs”

1866 - 1891

1866: Cholera teistert de streek. De zusters bewijzen hun diensten bij het verzorgen van de zieken. Vanaf dan blijven ze actief in de “ziekendienst”

1887: De gemeenteraad neemt de beslissing een ha grond aan te kopen om er een “Hospice” te bouwen. De bouw start in 1871 en de congregatie engageert zich om 20 jaar lang voor verzorgend personeel te zorgen.

1874: Een 30-tal “ouderen” krijgen toegewijde zorg het nieuwe hospice.

1891: De zusters verlenen dienst in het hospice maar ook “aan huis bij ouderen van dagen”

1895 - 1910

1895: Er wordt een nieuw gebouw opgetrokken tussen de twee bestaande vleugels van het klooster die dienst zal doen als refter en keuken. Tegelijkertijd wordt een stal, schuur en serre in de tuin gebouwd.

1898: Er worden 2 bijkomende klassen en een nieuwe kapel gebouwd.

1910: Achteraan de kapel wordt een nieuwe vleugel voor de school gebouwd: Een refter voor de scholieren, keuken, kelder en slaapzalen.

1914 - 1932

1914: WO I breekt uit, op 24/08 bereikt de vijand Sint-Pieters-Leeuw. Op 10/09 belt een Duitse officier aan, maar stelt vast dat er te weinig plaats beschikbaar is en laat het klooster onaangeroerd. De oorlogsjaren en bijhorende ontbering eisen ook in de congregatie hun slachtoffers. In 1917 en 1918 verliest de congregatie op 10 maanden 6 zusters, waarvan 3 jonger dan 30 jaar zijn

1918: Op 2 oktober worden Duitse troepen ingekwartierd in het klooster. De refter werd omgebouwd tot een casino! Op 01/11/1918 worden 250 burgerlijk gevangenen ondergebracht in het klooster. Op 08/11 komt het bericht dat de wapenstilstand dra afgekondigd zal worden.

1932: De congregatie bouwt een “rusthuis” waar “welstaande mensen” hun oude dag kwamen doorbrengen. Er waren snel 10 “residenten” Heel die periode leverde de congregatie personeel voor het Hospice, zonder de afgesproken vergoeding van de gemeente te ontvangen.

1938 - 1982

1938: Tijdens de bouwwerken stort een muur en, gelukkig raakte niemand gewond.

1940: De bouwwerken gaan door en er wordt een nieuwe grote kapel gebouwd.

1982: Een wordt een v.z.w. opgericht die de uitbating van het rusthuis op zich zal nemen. De zusters blijven zetelen in de Raad van bestuur van de “v.z.w Rusthuis- en Verzorgingsinstelling Sint Antonius” Het bestaande gebouw wordt geherconditioneerd. Het Vernieuwde rusthuis herbergt 104 residenten.

1990 - 2008

1990: Er komt een bijkomende uitbreiding van 15 bedden voor dementerenden zodat de instelling 119 bedden beschikt. Deze laatste uitbreiding zal later de dienst bijzondere aandacht worden waar na reconversie van het totale rusthuis 23 residenten kunnen verblijven

1999: Er wordt er erkenning voor een centrum van Kortverblijf met 5 bedden aan de instelling verleend. De totale capaciteit wordt 124 bedden.

2000: Het idee om een nieuw rusthuis te bouwen krijgt vorm. Er wordt een zorgstrategisch plan opgemaakt, een architectuurwedstrijd uitgeschreven en en het subsidieringsdossier wordt bij de Vlaamse overheid ingediend.

2007: De toezegging van de financiering door VIPA kondigt de start van de werken aan.

2009: April – de bouwwerken gaan van start. Op 4 jaar wordt de hele campus vernieuwd

2009 - 2016

In april 2016 starten de bouwwerken aan het nieuwe WZC.

De werken worden in 3 fasen uitgevoerd waarbij het WZC steeds in volledige exploitatie blijft.

Na 6 jaar wordt het bouwproject afgerond.

De officiële inhuldiging vindt plaats op 7 mei 2015

Opdrachtverklaring

Het Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius wil een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aanbieden, aangepast aan de specifieke behoefte van de aanvrager, en dit in een zo multifunctioneel mogelijke woon- en zorgcentrum.
De Christelijke levensvisie en waarden, alsook het respect voor ieder individu, staan hierbij centraal, met aanvaarding van de ideologische vrijheid van ieder.
Het Woon- en Zorgcentrum staat open voor alle bejaarden. De exploitatie dient te verlopen binnen een economisch haalbaar kader, zowel voor de instelling als voor de gebruiker. Het rusthuisgedeelte van het WZC richt zich voornamelijk tot zwaar hulp– en zorgbehoevenden.

Aanbod

In ons WZC kan u terecht voor:
wzc

Residentieel verblijf ROB - RVT

Het WZC beschikt over 81 RVT en 39 rusthuisbedden.

80% van de residenten is zwaar-zorgenbehoevend

dvc

Dag-Verzorginscentrum

Voor iedereen ouder dan 65 jaar die nood heeft aan toezicht of begeleiding. Ook dementerende senioren zijn welkom!
kortverblijf

Centrum voor kortverblijf

Tijdelijk verblijf met een minimumduur van 7 opeenvolgende dagen en maximum 60 dagen aaneensluitend.
serviceflats

Serviceflats

In een serviceflat kan u volledig zelfstandig wonen. Een aantal diensten worden kunnen vanuit het WZC aangeboden worden, u kan echter ook alles zelf organiseren. Permanente oproepassistentie, 24u./24u. , is gegarandeerd door het WZC.
0
BEWONERS
0
SERVICEFLATS
0
START VAN HET RUSTHUIS
0
PERSONEELSLEDEN

Evenementen

Berichten

“ Je mag je hier welkom weten. Menselijkheid en menswaardigheid is hier een zorg. Dat je je ook hier gezien en gewaardeerd mag weten.”

M. VAN DEN BERG

Diensten

Diensten en verantwoordelijkheden

Prijzen

Onderstaande dagprijzen zijn van toepassing

Dag-Verzorginscentrum

€26 Per dag

Permanent toezicht

Geïndividualiseerde zorgverlening

Middagmaal

Koffie bij aankomst en in de namiddag

Activiteiten van animatoren en ergotherapeuten

Toezicht op en/of toediening van medicatie

Mogelijkheid tot rusten in een rustkamer

Serviceflats

€33 Per dag

Gebruik van de flat

Brandverzekering

Onderhoud van de gemeenschappelijke delen en lift

Verwarming, water en elektriciteit

Centrum voor kortverblijf

€60.39 Per dag

Verzorging

Activiteiten van animatoren en ergotherapeuten

Maaltijd & drank

Verband- en wondzorgmateriaal

Incontinentiemateriaal

Verblijfskosten voor de kamer

Woon- en zorgcentrum

€60.39 Per dag

Verzorging

Kiné

Activiteiten van animatoren en ergotherapeuten

Maaltijd & drank

Verband- en wondzorgmateriaal

Incontinentiemateriaal

Zeep, shampoo en tandpasta

Galerij

enkele beelden van ons WZC

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Jules Sermonstraat 17

Tel: 02 377 18 90

Fax: 02 377 17 45

Email: info@stantonius.be

Contacteer ons

Nog vragen? Contacteer ons gerust!
We proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

02/377.18.90

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Bericht